tu jesteś: Obozy 2021 LICHEŃ STARY

2021 LICHEŃ STARY

Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu [ POBIERZ ]

 Pensjonat

Termin wyjazdu 25.07 - 31.07.2021 r. (7 dni / 6 noclegów)

Koszt całkowity wyjazdu jednej osoby to 1 250 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), terminy zaliczek:

           Do 15.04                       Do 15.05                          Do 15.06                          Do 15.07                
350 300 300 300


Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe:

BS PŁOŃSK 48 8230 0007 0013 0895 2000 0001

Z dopiskiem: Obóz sportowy w Licheniu- Imię i nazwisko uczestnika obozu, rok urodzenia.

Uczestnicy obozu mają zapewnione:

Opis

 

Istnieje możliwość wykorzystania bonu turystycznego.

DEKLARACJA wyjazdu na obóz dostępna jest u Trenerów lub w Siedzibie Akademii ul. Płocka 50A oraz do pobrania pod adresem [ POBIERZ ]