tu jesteś: strona główna

Zakończenie realizacji zadania publicznego.1607.2023

Zadanie pn. „Upowszechnianie sportu wśród dorosłych mieszkańców miasta Płońska poprzez organizację treningów i udział w rozgrywkach w piłce nożnej”  polegało na organizacji cyklicznych treningów, a także rywalizacji sportowej dla grupy treningowej seniorów w nowopowstałej V lidze mazowieckiej w rundzie wiosennej, organizowanej pod patronatem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 

„Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Płońsk w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r."

Wspomagają nas:

Foto:zbiory własne, Radio Płońsk, RKS Okęcie Warszawa.

PAF

PAFPAFPAFPAFPAFPAFPAFPAFPAFPAFtablica

Piłka nożna w powiecie płońskim z PAF0507.2023

Zakończyliśmy realizację zadania pn. "Piłka nożna w powiecie płońskim z PAF" współfinansowane przez Powiat Płoński w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia na 2023 rok.

Kwota dofinansowania 8 000 zł, suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 333 zł.

„Zadanie dofinansowane m. in. Ze środków Powiatu Płońskiego w ramach konkursu ofert z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku”.  

Bklasa

 

INFORMACJA2601.2023

Zarząd Płońskiej Akademii Futbolu zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r. (pon.) w Sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Płońskiej Akademii Futbolu.

2. Powitanie przybyłych Członków i zaproszonych gości.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

5. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Przedstawienie projektów porządku i regulaminu obrad oraz podjęcie Uchwały w sprawie ich przyjęcia do realizacji.

8. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Odczytanie sprawozdań władz i organów za okres sprawozdawczy:

− z działalności Zarządu  PAF wraz z komentarzem Prezesa,

− z działalności Komisji Rewizyjnej PAF,

− złożenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu PAF.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia

absolutorium dla ustępującego Zarządu PAF.

12. Wybory do władz i organów PAF oraz ogłoszenie wyników.

13. Wystąpienie Prezesa.

14. Uchwalenie planu pracy Zarządu na 2023 rok.

15. Wolne wnioski.

16. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych uchwał i wniosków.

17. Zamknięcie posiedzenia

Pierwszy termin - godz. 19.00 
Drugi termin - godz. 19.15 

wszystkie aktualności