tu jesteś: strona główna

INFORMACJA2601.2023

Zarząd Płońskiej Akademii Futbolu zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r. (pon.) w Sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Płońskiej Akademii Futbolu.

2. Powitanie przybyłych Członków i zaproszonych gości.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

5. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Przedstawienie projektów porządku i regulaminu obrad oraz podjęcie Uchwały w sprawie ich przyjęcia do realizacji.

8. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Odczytanie sprawozdań władz i organów za okres sprawozdawczy:

− z działalności Zarządu  PAF wraz z komentarzem Prezesa,

− z działalności Komisji Rewizyjnej PAF,

− złożenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu PAF.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia

absolutorium dla ustępującego Zarządu PAF.

12. Wybory do władz i organów PAF oraz ogłoszenie wyników.

13. Wystąpienie Prezesa.

14. Uchwalenie planu pracy Zarządu na 2023 rok.

15. Wolne wnioski.

16. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych uchwał i wniosków.

17. Zamknięcie posiedzenia

Pierwszy termin - godz. 19.00 
Drugi termin - godz. 19.15 

Piłkarski rok 20220101.2023

Zadanie pn. „Piłkarski rok 2022” zostało zorganizowane przez Płońską Akademię Futbolu. W ramach zadania, w dniu 28 grudnia 2022 roku PAF zorganizował wydarzenie łączące dobrą zabawę i aktywność fizyczną.

W hali Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku odbył się mecz pokazowy obecnej seniorskiej drużyny Płońskiej Akademii Futbolu z byłymi zawodnikami PAF-u.

Podczas wydarzenia zostały zorganizowane zabawy ruchowe, konkursy oraz niespodzianki dla dzieci.

Podczas spotkania prowadzone były treningi pokazowe, sztuczki piłkarskie, konkurs żonglerki oraz mecze pokazowe dziecięcych i młodzieżowych drużyn Płońskiej Akademii Futbolu, Skrzatów, Żaków, Orlików, Młodzików i Trampkarzy.

Piłkarski rok 2022 był podsumowaniem ligowych osiągnięć PAFu w bieżącym roku a także okazją do podsumowania 10-lecia działania Płońskiej Akademii Futbolu. Wydarzenie miało charakter otwarty i czysto rekreacyjny.

Podczas okrągłej rocznicy nie mogło zabraknąć podziękowań, gratulacji i symbolicznych wyróżnień. Gościem specjalnym spotkania był Sławomir Pietrzyk, prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który wręczył pamiątkowy medal z okazji jubileuszu na ręce prezesa klubu. Wyróżnieni zostali również trenerzy i członkowie sztabu drużyny seniorskiej. 

W Jubileuszu udział wzięli:
Nasze Skrzaty, Żaki, Orlicy, Młodzicy i Trampkarze wraz z trenerami;
Obecni i byli zawodnicy Płońskiej Akademii Futbolu;
Pan Sławomir Pietrzyk - Prezes MZPN;
Pan Kamil Witkowski - Viceprezes MZPN;
Pan Andrzej Nizielski – Prezes Honorowy MZPN i były Przewodniczący COOZPN;
Pan Marek Mikołajewski – były Sędzia Międzynarodowy;
Pan Andrzej Pietrasik - Burmistrz Miasta Płońska;
Pan Aleksander Jarosławski - Wójt Gminy Płońsk;
Pan Waldemar Kunicki - Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji;
Pani Krystyna Marszał-Jankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM Płońsk;
Pani Elwira Konopka – Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie;
Pan Wojciech Ostapowski - przedstawiciel Komisji Rewizyjnej PAF.
Nasi Kibice.

Dziękujemy wszystkim za okazywaną sympatię i przychylność oraz przekazywane gratulacje i serdeczne życzenia. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Państwem, a także wspólne świętowanie kolejnych, równie udanych jubileuszy w przyszłości. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii Płońskiej Akademii Futbolu.

paterapat

patpaategr

grtrenerzydzkidsteamteamteam2team3tablica

Upowszechnianie sportu wśród dorosłych mieszkańców miasta Płońska poprzez organizację treningów i udział w rozgrywkach w piłce nożnej.3112.2022

Zadanie pn. „Upowszechnianie sportu wśród dorosłych mieszkańców miasta Płońska poprzez organizację treningów i udział w rozgrywkach w piłce nożnej”  polegało na organizacji cyklicznych treningów, a także rywalizacji sportowej dla grupy treningowej seniorów w nowopowstałej V lidze mazowieckiej, organizowanej pod patronatem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 

Foto: Lewy Photo, wlasne.

PAFPAFkibicekibic

free

tablica

wszystkie aktualności