tu jesteś: Aktualności

Po raz 4. haratamy w gałę ze Św. Mikołajem2109.2023

W dniu 8 sierpnia 2023 roku Płońska Akademia Futbolu podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizację zadania publicznego "Haratamy w gałę z Mikołajem". Będzie to kolejna odsłona turnieju mikołajkowego dla dzieci i młodzieży. W dwudniowym wydarzeniu zaplanowanym na 2 i 3 grudnia br. udział wezmą zawodnicy z roczników od 2012 do 2016 reprezentujący co najmniej 6 powiatów województwa mazowieckiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich do kibicowania.

Patronat medialny nad wydarzeniem jak zwykle obejmie Radio Płońsk.

Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

HwG2023

HwG2023

Zakończenie realizacji zadania publicznego.1607.2023

Zadanie pn. „Upowszechnianie sportu wśród dorosłych mieszkańców miasta Płońska poprzez organizację treningów i udział w rozgrywkach w piłce nożnej”  polegało na organizacji cyklicznych treningów, a także rywalizacji sportowej dla grupy treningowej seniorów w nowopowstałej V lidze mazowieckiej w rundzie wiosennej, organizowanej pod patronatem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 

„Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Płońsk w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 r."

Wspomagają nas:

Foto:zbiory własne, Radio Płońsk, RKS Okęcie Warszawa.

PAF

PAFPAFPAFPAFPAFPAFPAFPAFPAFPAFtablica

Piłka nożna w powiecie płońskim z PAF0507.2023

Zakończyliśmy realizację zadania pn. "Piłka nożna w powiecie płońskim z PAF" współfinansowane przez Powiat Płoński w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia na 2023 rok.

Kwota dofinansowania 8 000 zł, suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 333 zł.

„Zadanie dofinansowane m. in. Ze środków Powiatu Płońskiego w ramach konkursu ofert z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku”.  

Bklasa

 

INFORMACJA2601.2023

Zarząd Płońskiej Akademii Futbolu zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r. (pon.) w Sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Płońskiej Akademii Futbolu.

2. Powitanie przybyłych Członków i zaproszonych gości.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

5. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Przedstawienie projektów porządku i regulaminu obrad oraz podjęcie Uchwały w sprawie ich przyjęcia do realizacji.

8. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Odczytanie sprawozdań władz i organów za okres sprawozdawczy:

− z działalności Zarządu  PAF wraz z komentarzem Prezesa,

− z działalności Komisji Rewizyjnej PAF,

− złożenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu PAF.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia

absolutorium dla ustępującego Zarządu PAF.

12. Wybory do władz i organów PAF oraz ogłoszenie wyników.

13. Wystąpienie Prezesa.

14. Uchwalenie planu pracy Zarządu na 2023 rok.

15. Wolne wnioski.

16. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych uchwał i wniosków.

17. Zamknięcie posiedzenia

Pierwszy termin - godz. 19.00 
Drugi termin - godz. 19.15 

Piłkarski rok 20220101.2023

Zadanie pn. „Piłkarski rok 2022” zostało zorganizowane przez Płońską Akademię Futbolu. W ramach zadania, w dniu 28 grudnia 2022 roku PAF zorganizował wydarzenie łączące dobrą zabawę i aktywność fizyczną.

W hali Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku odbył się mecz pokazowy obecnej seniorskiej drużyny Płońskiej Akademii Futbolu z byłymi zawodnikami PAF-u.

Podczas wydarzenia zostały zorganizowane zabawy ruchowe, konkursy oraz niespodzianki dla dzieci.

Podczas spotkania prowadzone były treningi pokazowe, sztuczki piłkarskie, konkurs żonglerki oraz mecze pokazowe dziecięcych i młodzieżowych drużyn Płońskiej Akademii Futbolu, Skrzatów, Żaków, Orlików, Młodzików i Trampkarzy.

Piłkarski rok 2022 był podsumowaniem ligowych osiągnięć PAFu w bieżącym roku a także okazją do podsumowania 10-lecia działania Płońskiej Akademii Futbolu. Wydarzenie miało charakter otwarty i czysto rekreacyjny.

Podczas okrągłej rocznicy nie mogło zabraknąć podziękowań, gratulacji i symbolicznych wyróżnień. Gościem specjalnym spotkania był Sławomir Pietrzyk, prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, który wręczył pamiątkowy medal z okazji jubileuszu na ręce prezesa klubu. Wyróżnieni zostali również trenerzy i członkowie sztabu drużyny seniorskiej. 

W Jubileuszu udział wzięli:
Nasze Skrzaty, Żaki, Orlicy, Młodzicy i Trampkarze wraz z trenerami;
Obecni i byli zawodnicy Płońskiej Akademii Futbolu;
Pan Sławomir Pietrzyk - Prezes MZPN;
Pan Kamil Witkowski - Viceprezes MZPN;
Pan Andrzej Nizielski – Prezes Honorowy MZPN i były Przewodniczący COOZPN;
Pan Marek Mikołajewski – były Sędzia Międzynarodowy;
Pan Andrzej Pietrasik - Burmistrz Miasta Płońska;
Pan Aleksander Jarosławski - Wójt Gminy Płońsk;
Pan Waldemar Kunicki - Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji;
Pani Krystyna Marszał-Jankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UM Płońsk;
Pani Elwira Konopka – Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie;
Pan Wojciech Ostapowski - przedstawiciel Komisji Rewizyjnej PAF.
Nasi Kibice.

Dziękujemy wszystkim za okazywaną sympatię i przychylność oraz przekazywane gratulacje i serdeczne życzenia. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Państwem, a także wspólne świętowanie kolejnych, równie udanych jubileuszy w przyszłości. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii Płońskiej Akademii Futbolu.

paterapat

patpaategr

grtrenerzydzkidsteamteamteam2team3tablica

Upowszechnianie sportu wśród dorosłych mieszkańców miasta Płońska poprzez organizację treningów i udział w rozgrywkach w piłce nożnej.3112.2022

Zadanie pn. „Upowszechnianie sportu wśród dorosłych mieszkańców miasta Płońska poprzez organizację treningów i udział w rozgrywkach w piłce nożnej”  polegało na organizacji cyklicznych treningów, a także rywalizacji sportowej dla grupy treningowej seniorów w nowopowstałej V lidze mazowieckiej, organizowanej pod patronatem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 

Foto: Lewy Photo, wlasne.

PAFPAFkibicekibic

free

tablica

Realizacja zadań publicznych w 2022 roku.3112.2022

W 2022 roku nasza Akademia realizowała dwa programy dotyczące zadań publicznych: Rywalizacja dzieci i młodzieży w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki nożnej pt. „Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w ligach i turniejach” oraz "Prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej".

Zleceniodawcą przedmiotowych zadań był samorząd Miasta Płońska. 

Zadania zostały dofinansowane ze środków z budżetu Gminy Miasto Płońsk.

Skrzaty

zaki

orliki

mlodzik

trampkarz

tabl

ryw

III edycja turnieju Haratamy w gałę z Mikołajem przechodzi do historii.0512.2022

Tegoroczna edycja wydarzenia cieszyła się ogromną popularnością. Turniej zgromadził drużyny z 6 powiatów województwa mazowieckiego i wzięło w nim udział ponad 150 aktywnych zawodników. Trybuny MCSiR w Płońsku zapełnili kibice, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, mieszkańcy Płońska.
Młodzi piłkarze rywalizowali zaciekle, ale w duchu fair play.
Zadanie publiczne pn. Haratamy w gałę z Mikołajem dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
hgw
hgw
nagr
z mikołajem
tabl

Zakończenie programu rządowego KLUB 20222511.2022

W dniach 1 czerwca 2022 roku - 15 listopada 2022 roku nasi zawodnicy z roczników 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 realizowali program szkoleniowy współfinansowany ze środków rządowego programu KLUB 2022. Wśród uczestników programu zostały przeprowadzone testy sprawnościowe, które w dalszej kolejności umieszczone zostały w Narodowej Bazie Talentów. Miejmy nadzieję, że w kolejnym roku również skorzystamy z przedmiotowego programu i wtedy porównamy testy sprawnościowe z testami z roku poprzedniego. 

Kwota otrzymanego dofinansowania to 10 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to 15 000,00 zł. 

Piłka nożna w powiecie płońskim z PAF.3006.2022

Zakończyliśmy realizację zadania pn. "Piłka nożna w powiecie płońskim z PAF" współfinansowane przez Powiat Płoński w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia na 2022 rok.

Kwota dofinansowania 8 000 zł, suma wszystkich kosztów realizacji zadania 16 000 zł.

bklasa

herb